the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Duminica învierii

EvangheliștiiDuminica învierii nu relatează momentul exact al învierii lui Isus Cristos, ci numai momentul în care piatra de la mormânt este prăvălită/aruncată și mormântul gol este dezvăluit. Autorul acestui eveniment este un înger, iar momentul este acompaniat de un cutremur de pământ. Toate acestea au avut loc duminică dimineața. Nimeni nu L-a văzut pe Domnul Isus ieșind din mormânt și nici nu a fost nevoie să se arunce piatra de la mormânt pentru ca El să învie. Piatra a fost dată la o parte pentru ca să se vadă că mormântul este gol, iar Cristos înviase deja.

Evenimentele din ziua învierii relatate de evangheliști sunt:

1. Femeile merg la mormânt (Mt. 28:1-8, Mc. 16:1-8, Lc. 24:1-10, In. 20:1-2, 11-13)

2. Isus Se arată femeilor (Mt. 28:9-10, In. 20:14-18)

3. Soldații romani răspândesc minciuna furtului trupului de către ucenici (Mt. 28:11-15)

4. Petru și Ioan se duc la mormânt (Lc. 24:12, In. 20:3-10)

5. Isus Se arată lui Simon Petru (Lc. 24:34)

6. Isus Se arată celor 2 ucenici în drum spre Emaus (Mc. 16:12, Lc. 24:13-35)

7. Isus Se arată ucenicilor (cu excepția lui Toma) (Lc. 24:36-43, In. 20:19-23)

 

Arătările Domnului Isus după înviere

Începând cu duminica învierii până la înălțarea la cer, Domnul Isus S-a întâlnit cu ucenicii Săi de mai multe ori, timp de 40 de zile, și a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu (Fapt. 1:3). Scriptura amintește următoarele persoane care au avut acest har:

1. Maria Magdalena, pe când se întorcea de la mormântul gol (Mc. 16:9-11, In. 20:11-18)

2. Femeile care fuseseră la mormânt și se întorceau după întâlnirea cu îngerul (Mt. 28:8-10)

3. Petru, în după amiaza zilei de înviere (Lc. 24:34, 1 Cor. 15:5)

4. Cei 2 ucenici în drum spre Emaus (Mc. 16:12, Lc. 24:13-32)

5. 10 dintre ucenici (fără Toma), în seara zilei de înviere (Lc 24:36-43, In 20:19-25)

6. Cei 11 ucenici, o săptămână mai târziu (In. 20:26-31, 1 Cor. 15:5)

7. 7 dintre ucenici, la Marea Galileii (In. 21:1-14)

8. Aprox. 500 de persoane în Galileea (apostoli și alți ucenici) (Mt. 28:16-20, Mc. 16:15-18, 1 Cor. 15:6)

9. Iacov, fratele Domnului Isus, lider al Biserici Primare și autor al epistolei care-i poartă numele (1 Cor. 15:7)

10. Cei 11 ucenici, în Ziua Înălțării, pe drumul dintre Ierusalim și Betania, pe Muntele Măslinilor (Mc. 16:19-20, Lc. 24:44-53, Fapt. 1:3-12)

Adaugă un comentariu

Postări

 • 2021 (23)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (22)
 • Biblia (74)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (26)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (7)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (10)
 • 21 zile de post și rugăciune (21)