the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Iubirea Lui e mult prea mare

Iubirea Lui e mult prea mareIubirea Lui e mult prea mare - o istorie a acestui imn creștin
» de la evreii Ashkenazi, la imnologie creștină;
» sau când pe „Calea cea sfântă ... chiar și cei fără minte, nu vor putea să se rătăcească” (Isa. 35:8)

„Iubirea Lui e mult prea mare în vorbe simple să o pui” este un imn creștin compus în anul 1917 de către Frederick M. Lehman împreună cu fiica lui Claudia L. Mays (americani cu origini germane). Inițial cântecul a avut numai 2 strofe și nu a fost acceptat de comunitatea creștină - regula era că trebuia să aibă 3 strofe, precum numărul persoanelor Trinității.

continuă →

Q & A

Cum a arătat Isus? De ce Isus este numit Mântuitorul? Care este semnificația schimbării la față?

Cristos a înviat - un salut universal

Mormântul e golTexte biblice: Matei 28 , Marcu 16 , Luca 24 , Ioan 20

Scriptura ne spune că în fața lui Cristos cel înviat din morți se va pleca orice genunchi și orice limbă va mărturisi că Isus Cristos este Domnul (Fil. 2:6-11 ). Până la acest moment mai este puțin, dar până atunci să observăm că salutul „Cristos a înviat” îl regăsim peste tot pe unde creștinismul a ajuns.

Să menționăm doar câteva limbi:

continuă →

Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului

Garda romană la mormântul lui IsusTexte biblice: Matei 27:62-66 , Luca 23:56

Suntem tentați uneori să judecăm moralitatea unui act din perspectiva rezultatului imediat. Dacă se obține un rezultat bun, atunci fapta trebuie apreciată. Dacă rezultatul este negativ, atunci fapta trebuie condamnată.

Ziua de sâmbătă ne învață că nu este bine să judecăm întotdeauna lucrurile așa. Impactul pe termen lung al faptelor noastre este mult mai valoros și important decât rezultatul imediat.

continuă →

Cum a arătat Domnul Isus?

1. În Isaia 53 avem singurul loc în Scriptură unde ni se prezintă un portret al Domnului Isus.

2. Portretul nu se referă exclusiv la ziua crucificării, deoarece Isaia vorbește despre „creșterea” Domnului Isus ca o odraslă slabă. Unele caracteristici descrise de Isaia au vizat întreaga viață a Domnului, altele numai ziua crucificării.

continuă →

Să nu uităm jertfa lui Cristos

Cina DomnuluiTexte biblice: Matei 26:26-29 , Marcu 14:22-25 , Luca 22:15-20 

Cel mai important eveniment din Joia Mare este instituirea Cinei Domnului. La prima Cină au participat numai Domnul Isus cu cei 11 ucenici, Iuda plecând înainte de acel moment. Cu alte cuvinte, Cina este numai pentru ucenicii Domnului. Un ucenic este cel care a auzit Evanghelia, a crezut, a fost botezat și este dispus să învețe Calea Domnului (Matei 28:19-20 ).

Unii consideră că scopul Cinei este reamintirea jertfei lui Cristos. Porunca lui Cristos este să nu uităm ce a făcut El pentru noi. Prin urmare, participarea la Cina Domnului nu este o urgență atâta timp cât nu am uitat de jertfa lui Cristos.

continuă →

O femeie care a făcut ceva frumos

Maria ii unge picioarele lui IsusTexte biblice: Matei 26:6-13 , Marcu 14:3-9 , Luca 7:36-50 , Ioan 12:1-8

Evenimentul ungerii lui Isus cu mir este descris diferit de cei 4 evangheliști. În acest articol avem o prezentare comparativă a relatărilor. Ce este însă demn de reținut este faptul că acel gest a fost apreciat foarte mult de Domnul Isus și, așa cum Domnul a promis, este cunoscut în întreaga lume.

Femeia care L-a uns pe Domnul Isus se presupune a fi Maria Magdalena, cea din care Isus a scos 7 draci. 7 draci înseamnă 7 păcate diferite în care această femeie era prinsă. Nu știm care erau acestea, dar știm că viața ei era un chin. Ne putem imagina posibile 7 vicii prezente în viața acestei femei: gânduri murdare, curvie, minciună, vorbire stricată, hoție, bârfă, răzvrătire. Cum arată o astfel de viață oare? Ce șansă i se mai poate da unui astfel de om?

continuă →

O rugăciune ascultată

Rugăciune și credințăCum putem defini rugăciunea astfel încât să nu pierdem nicio dimensiune a ei? Cineva a spus: „rugăciunea este modul în care inima noastră este acordată după inima lui Dumnezeu”. Prin rugăciune noi comunicăm cu Domnul nostru și scopul ultim este să înțelegem voia Lui pentru viața noastră, ca să putem spune și noi, asemeni Domnului Isus, „facă-Se nu voia mea, ci voia Ta”.

Pentru unii rugăciunea este un fel de „todo list” pentru Dumnezeu. O listă de cumpărături, sau de sarcini precise pe care I le încredințăm. Că Domnul nu prea se descurcă cu atâtea treburi și trebuie să fie cineva care să-I spună ce să facă. Unde să se ducă, ce să rezolve, cum să acționeze… Nimic mai fals!

continuă →

Q & A

Ce înseamnă să iert pe cel ce mi-a greșit? Care au fost ultimele cuvinte ale lui Isus de pe cruce? Care este semnificația schimbării la față?

O casă specială în care Domnul găsea plăcere

Casa din BetaniaText biblic: Luca 10:38-42 , Ioan 11 

Casa lui Lazăr, a Mariei și a Martei din Betania a fost locul unde Domnul Isus a poposit de multe ori. Se simțea bine acolo și avea o relație caldă cu gazdele. Din momentul învierii lui Lazăr până în Joia Mare, Domnul Isus cu ucenicii Săi au înnoptat la Betania. Mai mult, se pare că în ziua de luni Domnul nu a mers la Ierusalim, ci a stat toată ziua în Betania.

1. În această casă, în timp ce Domnul îi învăța pe ucenici, Maria stătea la picioarele lui Isus și lua aminte la cuvintele Lui. Sora ei, Marta, copleșită de slujirea casei, îi reproșează Domnului că Maria nu o ajută. Iar Domnul îi răspunde: „Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua.”

continuă →

Despre iertare și exemplul lui Iosif din VT

Atunci când suntem ofensați de frații noștri, suntem chemați să iertăm. Dar iertarea presupune 2 pași ce nu trebuie confundați, nici amestecați: spiritul iertător + acordarea iertării. Mai mult, rugăciunea Tatăl nostru stabilește o echivalență între modul în care iartă Dumnezeu și cum iertăm noi.

Dumnezeu are un spirit iertător, dar acordă iertarea numai celui ce se pocăiește și o invocă.

continuă →

Până când, Doamne...

„Până când, Doamne” este strigătul celui credincios care se confruntă cu nedreptăți, cu atacuri din partea celor răi, sau cu suferințe de neînțeles.

Acest strigăt îl regăsim deseori pe paginile Scripturii, cel mai cunoscut pasaj este cel din Apoc. 6:10 unde cei care au trecut prin martiraj sunt văzuți de Ioan strigând cu glas tare și zicând: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Apoi, Ioan ne spune că „fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.”

continuă →

Ziua 21 - Amin! Vino, Doamne Isuse!

Lectură biblică
» 2 Petru 3 – Să grăbim sau nu venirea Domnului?
» Apocalipsa 21-22 – „Surprize, surprize” rezervate celor ce se sfințesc.
» 1 Ioan 3:2-3 „Știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat.”

Motive pentru rugăciune
» Cine-i sfânt să se sfințească.
» În cer cu toți cei dragi din casa noastră.
» Fii gata când trâmbița va răsuna!
» Amin! Vino, Doamne Isuse!

continuă →

Ziua 20 - Cere ce vrei să-ți dau

Lectură biblică
» 2 Cronici 1 – Ce a cerut Solomon și ce i-a dat Domnul.
» 1 Ioan 5:14 „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.”
» Psalmul 37:4 „Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.”

Motive pentru rugăciune
» Cereri specifice și plăcute Domnului.
» Răbdare și încredere – Dumnezeu lucrează.
» Cum ne este Dumnezeul, așa ne sunt și dorințele.
» Căutătorului sincer, Dumnezeu i Se descoperă.

continuă →

Ziua 19 - Românie, te iubesc!

Lectură biblică
» Romani 13 + Daniel 3 – Cum ne raportăm la autoritățile seculare?
» 1 Tim. 2:1-3 „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii...”
» 2 Cron. 7:14 „dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.”

Motive pentru rugăciune
» Să chemăm Numele Domnului peste România.
» Lideri cu rușine de oameni și teamă de Domnul.
» Binecuvântați și nu blestemați.
» Ce putem face pentru țara noastră?

continuă →

Ziua 18 - Spunem NU indiferenței spirituale

Lectură biblică
» Matei 24 – Talanții încredințați și profitul adus.
» Luca 10:25-37 – Când aproapele meu este căzut între tâlhari.
» Galateni 6:1 „Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu.”
» Efeseni 5:14 „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și Cristos te va lumina.”

Motive pentru rugăciune
» Identificarea talanților și folosirea lor.
» Osteneala în Domnul nu este zadarnică.
» Cum pot fi de folos fraților mei?
» Ce ar face Isus dacă ar fi în locul meu?

continuă →

Ziua 17 - Spunem DA comorilor cerești

Lectură biblică
» Matei 6 – Comori în cer sau pe pământ? Mici diferențe...
» 1 Cor. 3 – Sărac lipit cerului sau cu răsplată bogată?
» Ps. 25:4-5 „Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale! Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea!”

Motive pentru rugăciune
» Luptăm pentru cununa neprihănirii.
» Răbdăm pentru cununa vieții.
» Slujim pentru cununa slavei.
» Lucrăm pentru cununa cu multe nume.

continuă →

Ziua 16 - Spunem NU imoralității sexuale

Lectură biblică
» Geneza 39 – Iosif și fuga de păcat.
» Evrei 2:18 „Și prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.”
» 2 Tim. 2:22 „Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”

Motive pentru rugăciune
» Eliberare din robia păcatelor sexuale.
» Protecție în fața imoralității din online.
» Gânduri curate și plăcute Domnului.
» Dacă nu mă descurc singur, e cineva să mă ajute?

continuă →

Ziua 15 - Spunem DA vieții și normalității

Lectură biblică
» Exod 20 – Cele 10 Porunci – normalitate și moralitate.
» Geneza 1:27-28 „Dumnezeu a făcut pe om … parte bărbătească și parte femeiască... Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: «Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul…»”
» Ps. 139:16 „Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.”

Motive pentru rugăciune
» Protejarea vieții din momentul concepției.
» Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul.
» Normalitatea biblică aduce binecuvântare.
» Protecția copiilor în fața tăvălugului neomarxist.

continuă →

Ziua 14 - Biserica persecutată

Lectură biblică
» Evrei 11 – Credință statornică indiferent de vremuri.
» Matei 5:11-12 „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri.”
» Ioan 16:33 „V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”

Motive pentru rugăciune
» Protecție divină peste cei persecutați pentru credință.
» Cercetarea celor care găsesc plăcere în a face rău.
» Să nu ne temem de persecuție.
» El n-a promis doar cerul senin…

continuă →

Ziua 13 - Lucrarea misionară

Lectură biblică
» Fapte 1 – Martori până la marginile pământului
» Marcu 16:15-16 „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit.”
» Romani 1:16 „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Cristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.”

Motive pentru rugăciune
» Protecție divină pentru misionari și familiile lor.
» Biserica locală – o biserică misionară.
» Seceriș bogat, lucrători puțini. Care e soluția?
» Ce pot face eu pentru lucrarea de misiune?

continuă →

Ziua 12 - Dragostea dintâi

Lectură biblică
» Psalmul 133 – Când frații se adună, coboară cerul pe pământ.
» Apoc. 2:4 „Știu faptele tale … dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.”
» 2 Tim. 3:16-17 „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

Motive pentru rugăciune
» Să acceptăm cu smerenie mustrarea Cuvântului.
» Pasiune sfântă pentru lucrarea Domnului.
» Are oare Domnul ceva împotriva noastră?
» De câte ori să iert pe fratele meu?

continuă →

Postări

 • 2021 (31)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (28)
 • Biblia (74)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (32)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (8)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (12)
 • 21 zile de post și rugăciune (21)