the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Săptămâna Patimilor - Ungerea lui Isus cu mir

ZiuaSăptămâna Patimilor, ziua 4 de miercuri, este o zi în care se pare că Domnul Isus nu s-a dus la Ierusalim, ci a rămas în Betania. Evenimentele relatate de evangheliști sunt:

1. Isus prevesteşte apropiata răstignire în timp ce membrii Sinedriului îi hotărăsc moartea (Mt. 26:1-5, Mc. 14:1-2, Lc. 22:1-2)

2. Isus este uns cu mir, ca anticipare a înmormântării Sale (Mt. 26:6-13, Mc. 14:3-9)

3. Iuda Îl vinde pe Domnul Isus (Mt. 26:14-16, Mc. 14:10-11, Lc. 22:3-6, vezi și In. 13:2, 27 + In. 6:70-71)

========================== 

Toți cei 4 evangheliști relatează evenimentul ungerii Domnului Isus cu mir de către o femeie, însă nu toți prezintă același eveniment. Din relatările lor, se pare că avem a face cu 3 evenimente deosebite, după cum urmează.

Evanghelistul Luca (7:36-50) descrie evenimentul ca având loc la începutul lucrării misionare a Domnului Isus, în nordul Israelului (aria Nain - Capernaum). Evenimentul are loc în casa lui Simon fariseul și este folosit de Isus pentru a-i reproșa lui Simon lipsa lui de ospitalitate. Femeia este descrisă ca fiind o femeie păcătoasă, probabil o prostituată, căreia i s-au iertat păcatele. Cei mai mulți consideră că este Maria Magdalena, amintită imediat după acest eveniment, în Luca 8:2. Să mai remarcăm că Maria i-a uns cu mir picioarele Domnului Isus, și lacrimile ei ce cădeau pe picioarele Lui erau șterse cu părul capului. De asemenea, Maria săruta mult picioarele Domnului. La final ea pleacă din casa lui Simon cu certitudinea iertării păcatelor.

Evanghelistul Ioan (12:1-8) prezintă evenimentul ca având loc în Betania, cu șase zile înainte de Paște (deci cu o zi înainte de Florii), iar femeia este Maria, sora lui Lazăr și a Martei. Dat fiind că Marta slujea, se pare că evenimentul a avut loc în casa lor, unde Domnul Isus obișnuia să înnopteze. Maria, care obișnuia să stea la picioarele lui Isus și să Îl asculte (Luca 10:38-41), unge cu mir picioarele Domnului și le șterge cu părul capului. Iuda Iscarioteanul este deranjat de risipa făcută, însă Domnul îl corectează, apreciind gestul Mariei ca unul premergător înmormântării Sale.

Evangheliștii Matei (26:6-13) și Marcu (14:3-9) descriu evenimentul ca având loc cu 2 zile înaintea sărbătorii pascale. Evenimentul are loc în casa lui Simon leprosul, în Betania, lângă Ierusalim. Mirul este turnat pe capul Domnului Isus și semnificația este legată de înmormântarea Domnului. Nu se precizează numele femeii.

Cu această ocazie se lansează o dezbatere legată de moralitatea actului, însă Domnul mută discuția dinspre ce este moral (ungerea Sa sau hrănirea săracilor), spre ce este important și necesar (pregătirea pentru înmormântare). Cu aceeași dilemă ne confruntăm și noi uneori: să cumpărăm un sicriu frumos pentru cel drag care a murit, sau să dăm banii respectivi la săraci?

În final, Domnul menționează că gestul femeii va fi cunoscut în toată lumea.

Concluzionând cele 3 relatări, avem:

» Luca: începutul lucrării Domnului / nordul Israelului / casa lui Simon fariseul / femeie păcătoasă / mir pe picioarele lui Isus
» Ioan: înainte de Florii / Betania / casa lui Lazăr (?) / Maria, sora Martei și a lui Lazăr / mir pe picioarele lui Isus
» Matei & Marcu: în săptămâna mare / Betania / casa lui Simon leprosul / o femeie / mir pe capul lui Isus

În tradiția bisericii s-a încetățenit faptul că femeia în cauză este Maria Magdalena, cu toate că relatarea biblică nu este chiar atât de explicită.

Postări

 • 2022 (12)
 • 2021 (31)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (35)
 • Biblia (79)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (32)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (8)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (12)
 • 21 zile de post și rugăciune (32)