the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Săptămâna Patimilor - Vinerea Mare

EvenimenteleVinerea Mare din această zi au început imediat după cele descrise în ziua anterioară – practic nu a fost o noapte de odihnă. Domnul Isus, împreună cu ucenicii, a ieșit noaptea în Grădina Ghetsimani de unde a fost arestat și a început cea mai grea zi, Vinerea Mare. Evangheliștii alocă suficient spațiu acestor evenimente și le descriu în detaliu, după cum urmează:

1. Agonia din Ghetismani (Mt. 26:36-46, Mc. 14:32-42, Lc. 22:39-46, In. 18:1)

2. Arestarea lui Isus (Mt. 26:47-56, Mc. 14:43-52, Lc. 22:47-53, In. 18:2-12)

3. Judecarea lui Isus înaintea Sinedriului (Mt. 26:57-68, Mc. 14:53-65, Lc. 22:63-71, In. 18:13-14, 19-24)

4. Lepădarea lui Petru (Mt. 26:69-75, Mc. 14:66-72, Lc. 22:54-62, In. 18:15-27)

5. Isus judecat de Pilat și Irod (Mt. 27:1-2, 11-25, Mc. 15:1-15, Lc. 23:1-25, In. 18:28-19:16)

6. Căința și moartea lui Iuda (Mt. 27:3-10)

7. Isus batjocorit și răstignit (Mt. 27:26-56, Mc. 15:16-41, Lc. 23:26-49, In. 19:17-37)

8. Îngroparea lui Isus (Mt. 27:57-66, Mc. 15:42-47, Lc. 23:50-56, In. 19:38-42)


Pe cruce, Domnul Isus a rostit 7 cuvinte/afirmații, care au o importanță aparte, deoarece ne oferă o perspectivă asupra rațiunii morții Sale pe cruce. Aceste cuvinte vorbesc despre: (1) iertare, (2) mântuire, (3) relații, (4) părăsire, (5) suferință, (6) triumf și (7) reuniune.

1. Lc. 23:34: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac!

2. Lc. 23:43: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.

3. In. 19:26–27: (Către Maria) Femeie, iată fiul tău! (Către Ioan) Iată mama ta!

4. Mt. 27:46, Mc. 15:34: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?

5. In. 19:28: Mi-e sete.

6. In. 19:30: S-a isprăvit!

7. Lc. 23:46: Tată, în mâinile Tale Îmi încredințez duhul!

Adaugă un comentariu

Postări

 • 2021 (23)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (22)
 • Biblia (74)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (26)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (7)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (10)
 • 21 zile de post și rugăciune (21)