the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Săptămâna Patimilor - ziua de marți

ZiuaSăptămâna patimilor, #3 a treia, marți, este o zi cu multe evenimente descrise de cei 4 evangheliști. Să le enumerăm:

1. Smochinul neroditor a fost găsit uscat (Mt. 21:20-22, Mc. 11:20-26)

2. Autoritatea lui Isus de a face minuni (Mt. 21:23-27, Mc. 11:27-33, Lc. 20:1-8)

3. Trei pilde: cei doi fii (Mt. 21:28-32), lucrătorii viei (Mt. 21:33-46, Mc. 12:1-12, Lc. 20:9-19), invitații la nuntă (Mt. 22:1-14)

4. Birul Cezarului (Mt. 22:15-22, Mc. 12:13-17, Lc. 20:20-26)

5. Saducheii și învierea morților (Mt. 22:23-33, Mc. 12:18-27, Lc. 20:27-40)

6. Care este cea mai mare poruncă (Mt. 22:34-40, Mc. 12:28-34)

7. Cum poate fi Mesia un descendent al lui David și este totuși numit Domn al lui David (Mt. 22:41-46, Mc. 12:35-37, Lc. 20:41-44)

8. „Vai de voi” cărturari și farisei fățarnici (Mt. 23:1-39, Mc. 12:37-40, Lc. 20:45-47)

9. Văduva săracă și cei 2 bănuți (Mc. 12:41-44, Lc. 21:1-4)

10. Isus este respins de către evrei (In. 12:37-50)

11. Discurs escatologic pe Muntele Măslinilor. A doua venire a Domnului (Mt. 24:1-51, Mc. 13:1-37, Lc. 21:5-36)

12. Trei pilde: cele 10 fecioare (Mt. 25:1-13), talanților (Mt. 25:14-30), oi și capre (Mt. 25:31-46)

13. Retragerea în liniște din Ierusalim și Templu (Lc. 21:37-38)

========================

3 afimații imperative la care putem medita:

» Dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!

» Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!

» Bine rob bun și credincios!

Adaugă un comentariu

Postări

 • 2021 (23)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (22)
 • Biblia (74)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (26)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (7)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (10)
 • 21 zile de post și rugăciune (21)