the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

503 ani și 5 SOLA

Pe 31 oct. 1517, Martin Luther, călugăr catolic și profesor de teologie morală, a pus pe ușa Bisericii Catolice din Wittenberg, Germania, o listă cu 95 de afirmații teologice. Erau scrise în limba latină și reprezentau o invitație la dialog adresată în special clerului catolic.

În acele teze, Luther punea în discuție anumite doctrine și practici ale bisericii pe care el le considera nebiblice, dintre care cea mai importantă era doctrina iertării și a mântuirii omului păcătos.

Se spune că un tipograf a văzut tezelele și, pentru că i-au plăcut așa de mult, le-a tradus în germană, le-a tipărit pe cont propriu și le-a răspândit în toată Germania. Astfel, ceea ce se dorea a fi o dezbatere teologică a dus la o adevărată revoltă populară. Așa a luat naștere Reforma protestantă, o mișcare de protest față de abuzurile eclesiale și de reformare a teologiei bisericii pe baze biblice. Lui Luther i s-au mai adăugat și alții, printre care îi amintim pe Melanchthon, Calvin, Zwingli etc.

Ulterior, Luther a fost excomunicat din Biserica Catolică. A fost considerat eretic pentru că a proclamat o Evanghelie curată și nestricată. Nu a fost nici primul, nici ultimul în istoria bisericii care a trecut pe un astfel de drum. Luther a înțeles autoritatea Scripturii, a predicat Cuvântul cu putere și mulți au fost mântuiți.

Reforma protestantă este definită de cele 5 SOLA:

1. Sola Scriptura - numai Scriptura este inspirată de Dumnezeu și ea este autoritatea finală în materie de credință și practică creștină. Scriptura trebuie predicată în Biserică astfel încât fiecare s-o cunoască și să-și trăiască viața după principiile ei.

2. Sola fide - mântuirea omului este numai prin credință, nu prin fapte. Prin credință nu înseamnă datorită credinței, ci credința este acceptarea acceptării lui Dumnezeu. Faptele plăcute Domnului sunt un rezultat al credinței, nicidecum un substituent sau un adjuvant al acesteia.

3. Sola gratia - mântuirea este numai prin har, nicidecum un merit personal. Nimeni nu merită să fie mântuit, ci mântuirea este o favoare divină. Harul mântuitor este cel care mișcă inima omului. Inițiatorul și desăvârșitorul mântuirii este numai Dumnezeu. Răspunsul pozitiv al omului la harul mântuitor duce la mântuirea lui.

4. Solus Christus - mântuirea este posibilă numai datorită lui Cristos. Cristos este Singurul Mântuitor, este Singurul Mijlocitor între Dumnezeu și oameni și este Singura Cale către cer. Creștinismul este exclusivist, nu inclusivist, de aceea respingem orice sincretism religios (inclusiv crislamul). Noi nu lărgim, dar nici nu îngustăm calea către cer.

5. Soli Deo gloria - pentru toate lucrurile bune și frumoase toată gloria este numai a lui Dumnezeu. Pentru Scriptură, pentru Cristos, pentru mântuire și sfințire, pentru faptele bune pregătite mai înainte de întemeierea lumii, pentru orice slujire și binecuvântare - numai Domnului să-i fie adusă glorie în veci de veci. Noi suntem niște robi netrebnici. Atât.

Adaugă un comentariu

Postări

 • 2021 (23)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (22)
 • Biblia (74)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (26)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (7)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (10)
 • 21 zile de post și rugăciune (21)