the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Ziua 17 - Spunem DA comorilor cerești

Lectură biblică
» Matei 6 – Comori în cer sau pe pământ? Mici diferențe...
» 1 Cor. 3 – Sărac lipit cerului sau cu răsplată bogată?
» Ps. 25:4-5 „Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale! Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea!”

Motive pentru rugăciune
» Luptăm pentru cununa neprihănirii.
» Răbdăm pentru cununa vieții.
» Slujim pentru cununa slavei.
» Lucrăm pentru cununa cu multe nume.


Cununa neprihănirii (2 Tim. 4:8) – este o cunună pe care o va da Domnul tuturor celor care vor fi iubit venirea Lui. Se adresează celor care nu și-au construit o neprihănire bazată pe faptele lor, ci au acceptat neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Acești oameni mântuiți prin har iubesc Calea Domnului, Cuvântul Domnului, Casa Domnului și împreună cu Duhul spun „Vino, Doamne Isuse!”

Cununa vieții (Iac. 1:12, Apoc. 2:10) – este o cunună care se adresează celor care au trecut biruitori prin încercările vieții. Fie că e vorba de ispite, sau de prigoniri, sau de orice tip de atacuri demonice – cine trece cu bine prin ele se califică pentru această cunună. Ispitele trebuie răbdate. Când vine prigoana, trebuie să avem răbdare până când trece. Când vine necazul, trebuie să rămânem credincioși până la moarte. Astfel ne împodobim cununa vieții.

Cununa slavei (1 Pet. 5:4) – este o cunună destinată celor care au slujit Biserica Domnului cu credincioșie, celor care s-au jertfit pentru binele Turmei lui Cristos. Pe acești slujitori trebuie să-i prețuim, să-i respectăm, să-i sprijinim. Adevărata răsplată pentru toată slujirea lor o vor primi în cer, însă atitudinea noastră constructivă le poate face slujirea mai ușoară și mai eficientă.

Cununa cu multe nume (1 Tes. 2:19) – este o cunună care nu are un nume special, pentru că va avea foarte multe nume. Pavel îi numește pe frații din Tesalonic: cununa lui de laudă. Fiecare act de slujire în smerenie se lasă cu o răsplată cerească. Fiecare talant pus în negoț, fiecare dar duhovnicesc pus în slujirea fraților se lasă cu binecuvântare cerească. Adică, cu cununi pe care sunt scrise numele celor pe care i-am slujit cu smerenie, cu pasiune, cu dragoste frățească. Cu cât slujim mai bine pe frații noștri, cu atât mai bogată va fi această cunună. De aceea, noi promovăm excelența pentru Domnul – nu numai de dragul Domnului, dar și pentru cununa bogată pe care o vom primi în ceruri.

Așa să ne ajute Domnul pe fiecare! Amin!

Postări

 • 2021 (31)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (28)
 • Biblia (74)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (32)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (8)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (12)
 • 21 zile de post și rugăciune (21)