the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Ziua 7 - Formațiile muzicale ale bisericii

Lectură biblică
» Ps. 146 – De ce să Îl laud pe Domnul?
» Col 4:17 „Și spuneți lui Arhip: «Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul.»”
» 1 Cron. 25:1 „David și căpeteniile oștirii au pus deoparte, pentru slujbă, pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și de chimvale.”

Motive pentru rugăciune
» O cântare nouă care să miște inima.
» Pasiune și credincioșie în lucrarea încredințată.
» Talanți descoperiți, dezgropați și puși în negoț.
» Excelență pentru Domnul.


Cântarea își are locul ei în închinarea creștină. Prin cântul nostru proclamăm lucrările mărețe ale lui Dumnezeu, Îi mulțumim Domnului și Îl glorificăm pentru tot ce este și face. Cântarea este atât o rugăciune, cât și o predică.

Când Domnul Isus S-a născut, Luca ne prezintă 5 personaje care și-au exprimat bucuria mântuirii prin cântare (Elisabeta, Maria, Zaharia, îngerii, Simeon). Iar cea mai lungă carte din Scriptură, cartea Psalmilor, nu este altceva decât o compilație de cântări adresate Domnului nostru.

Cu toții ne bucurăm atunci când corul, fanfara, tinerii sau alte formații îl laudă pe Domnul. Le suntem recunoscători pentru slujirea pe care o fac și astăzi ne rugăm ca Domnul să le sfințească viețile și să le dea har. Cu cât sunt mai credincioși în exersarea darului, cu atât este mai binecuvântată biserica.

Excelența pentru Domnul este etalonul oricărei formații muzicale.

Cântarea creștină trebuie să proclame o Evanghelie curată și să miște inima. Atât versurile, cât și linia melodică trebuie să ducă la desăvârșirea sfinților. Nu orice cuvinte, nici orice stil muzical sunt potrivite închinării publice. În închinarea bisericii nu are ce căuta dezmățul din templele lui Baal.

Ezechia a fost un reformator care a reinstaurat închinarea în Templu după rânduiala lui David (2 Cron. 29:25), care cerea ca proclamarea Cuvântului Domnului să fie o condiție obligatorie pentru închinare. Cântarea nu este un scop în sine, ci un mijloc prin care Adevărul este predicat în Casa Domnului.

Să ne rugăm ca ori de câte ori cineva cântă în biserică, cântarea să fie îmbibată de Cuvântul curat al lui Dumnezeu. Dacă o inimă este atinsă de un Cuvânt stricat, acea inimă se poate îmbolnăvi. Cuvântul curat proclamat prin cântare de oameni cu inimă curată este ceea ce face farmecul închinării în comun.

Așa să ne ajute Domnul. Amin!

Postări

 • 2021 (23)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (22)
 • Biblia (74)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (26)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (7)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (10)
 • 21 zile de post și rugăciune (21)