the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

De trăiești cu Domnul tău, nu te teme!

De trăiești cu Domnul tău, nu te teme!Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.” (Gen. 15:1)

Moise a chemat pe Iosua și i-a zis în fața întregului Israel: „Întărește-te și îmbărbătează-te... Domnul Însuși va merge înaintea ta, El Însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa; nu te teme și nu te înspăimânta!” (Deut. 31:7-8)

Elisei a răspuns: „Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei.” (2 Împ. 6:16)

David a zis fiului său Solomon: „Întărește-te, îmbărbătează-te și lucrează; nu te teme și nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa, nici nu te va părăsi până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.” (1Cron. 28:20)

Nu te teme nici de spaimă năprasnică, nici de o năvălire din partea celor răi, căci Domnul va fi nădejdea ta și El îți va păzi piciorul de cădere. (Prov. 3:25-26)

Acum, așa vorbește Domnul, care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu.” (Isa. 43:1)

În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat și ai zis: „Nu te teme!” (Plâng. 3:57)

Nu te teme de nimic, om preaiubit! Pace ție! Fii tare și cu inimă! (Dan. 10:19)

Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. (Mat. 10:30-31)

Dar Isus, fără să ia în seamă cuvintele lor, i-a zis conducătorului sinagogii: „Nu te teme! Crede numai!” (Marcu 5:36)

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, care este Cristos, Domnul.” (Lc 2:10-11)

Isus a zis lui Simon: „Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.” (Lc. 5:10)

Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăția. (Lc. 12:32)

Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi, ca să vă încerce. Și veți avea un necaz de zece zile. Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții. (Apoc. 2:10)

Postări

 • 2022 (12)
 • 2021 (31)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (35)
 • Biblia (79)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (32)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (8)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (12)
 • 21 zile de post și rugăciune (32)