the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Ziua 11 - Mântuirea celor din familie

Lectură biblică
» Fapte 16 – Mântuire pentru întreaga casă
» 1 Cor. 7:14 „Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele.”
» Ios. 24:15 „Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”

Motive pentru rugăciune
» O cărare dreaptă croită de cel credincios.
» Statornicie în mijlocirea pentru cei nemântuiți.
» Modalități practice de vestire a Evangheliei.
» Încrezători în puterea mântuitoare a lui Dumnezeu.

continuă →

Q & A

De ce Dumnezeu nu L-a trimis pe Isus mai devreme sau mai târziu? Este învierea lui Cristos un fapt real? Este biblică dumnezeirea lui Cristos?

Ziua 10 - Familiile bisericii

Lectură biblică
» 1 Pet. 3 – Secretul unui cămin binecuvântat
» Col. 3:18-19 „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele.”
» Luca 6:48 „Un om … când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.”

Motive pentru rugăciune
» Familii sănătoase, credincioase, roditoare.
» Dragoste și respect mutual între soți.
» Căsnicia = atelierul divin de modelare a caracterului.
» Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă.

continuă →

Ziua 9 - Tinerii bisericii

Lectură biblică
» Prov. 3 – Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia.
» Daniel 1 – Cum poți rămâne curat într-o lume murdară?
» 1 Tim. 4:12 „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.”
» 2 Tim. 2:22 „Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”

Motive pentru rugăciune
» Curăția sexuală și spirituală a tinereții.
» Dezvoltare de pasiuni sănătoase și edificatoare.
» Călăuzire divină în alegerile făcute.
» Cum vrei să fie viitorul soț / viitoarea soție?

continuă →

Ziua 8 - Copiii bisericii

Lectură biblică
» Efes. 5-6 – Relații sănătoase în familie
» Marcu 10:14-15 „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei.”
» Luca 2:52 „Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”
» Prov. 22:6 „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”

Motive pentru rugăciune
» Mediu sănătos pentru creșterea copiilor (familie, școală).
» Protecție divină în fața atacurilor demonice.
» Cunoașterea Scripturii din pruncie.
» Identificarea abilităților native și dezvoltarea lor.

continuă →

Ziua 7 - Formațiile muzicale ale bisericii

Lectură biblică
» Ps. 146 – De ce să Îl laud pe Domnul?
» Col 4:17 „Și spuneți lui Arhip: «Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul.»”
» 1 Cron. 25:1 „David și căpeteniile oștirii au pus deoparte, pentru slujbă, pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și de chimvale.”

Motive pentru rugăciune
» O cântare nouă care să miște inima.
» Pasiune și credincioșie în lucrarea încredințată.
» Talanți descoperiți, dezgropați și puși în negoț.
» Excelență pentru Domnul.

continuă →

Ziua 6 - Slujitori în biserica locală

Lectură biblică
» 1 Cor. 4 – Fiecare își va capătă lauda de la Domnul
» 1 Pet. 5 – Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har
» Efes. 4:11-15 „El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților; ... ca să creștem în toate privințele.”
» Luca 10:2 „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.”

Motive pentru rugăciune
» Protecție spirituală în fața atacurilor demonice.
» Cuvânt inspirat în proclamarea Evangheliei.
» Dezgroparea și folosirea eficientă a talanților.
» Călăuzire divină în alegerea viitorilor slujitori.

continuă →

Ziua 5 - Viața și mărturia bisericii locale

Lectură biblică
» 1 Cor. 3 – Lucrarea noastră și testul focului
» 1 Ioan 2 – Trăirea în lumină și iubirea de frați
» Ioan 13:34-35 „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”

Motive pentru rugăciune
» Relații frățești în dragoste, adevăr și sfințenie.
» Singura Evanghelie pe care unii o citesc este numai viața noastră.
» Cum pot să-mi arăt dragostea față de frații mei?
» Lemn, fân și trestie, sau aur, argint și pietre scumpe?

continuă →

Q & A

Putea Isus să păcătuiască? Ce a făcut Isus în copilăria și tinerețea lui? Cine este Isus Cristos?

Ziua 4 - Vindecare spirituală

Lectură biblică
» Ps. 32 – Ce se întâmplă dacă ne pocăim de păcatele noastre?
» Isaia 53 – Cristos a suferit pentru a fi vindecați
» Ioan 10:10 „Eu am venit ca oile să aibă viață și s-o aibă din belșug.”
» Mat. 6:14-15 „Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.”

Motive pentru rugăciune
» Eliberare de sub puterea păcatului.
» Vindecare de resentimente, ochi rău și nemulțumire.
» Bucuria mântuirii trăită din plin.
» Putere de a cere iertare și de a acorda iertarea.

continuă →

Ziua 3 - Voia lui Dumnezeu pentru viața noastră

Lectură biblică
» Rom. 12 – O jertfă vie, plăcută Domnului
» Efes. 2 – Mai înainte de întemeierea lumii Dumnezeu ne-a pregătit o ... surpriză
» Gal. 5:22-23 „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor.”

Motive pentru rugăciune
» Înnoirea minții prin biblicizare.
» Discernământ spiritual în luarea deciziilor.
» Călăuzirea Domnului în fiecare aspect al vieții noastre.
» O viață roditoare care-L cinstește pe Dumnezeu.

continuă →

Ziua 2 - Domnul Isus pe primul loc în viață

Lectură biblică
» Ioan 15 – Vița (Domnul Isus) și mlădițele
» Ps. 37 – Ce se întâmplă dacă Domnul este desfătarea ta?
» Mat. 6:31-33 „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

Motive pentru rugăciune
» Priorități sănătoase în viața noastră.
» Pasiune pentru lucrurile sfinte.
» Să-L iubim și să-L ascultăm pe Domnul Isus.
» Ce putem face pentru Împărăția lui Dumnezeu?

continuă →

Ziua 1 - Cine-i sfânt să se sfințească

Lectură biblică
» Isaia 58 – Postul plăcut lui Dumnezeu 
» Apoc. 22:10-11 „Vremea este aproape... Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe!”

Motive pentru rugăciune
» Sfințirea vieții personale.
» Un caracter plăcut Domnului.
» Renunțarea la păcate ascunse (gând și faptă).
» Eliberarea de păcatele care au generat dependență.
» Domnul vine în curând. Fii gata în orice moment!

continuă →

Dumnezeu care tulbură apele (Ioan 5:1-15)

Dumnezeu care tulbură apeleDin când în când Dumnezeu îngăduie ca apele istoriei să fie tulburate. Și în urma acestui fapt, unii să fie vindecați.

La scăldătoarea Betesda, îngerul se cobora și mișca apa, iar ea se tulbura. Când Dumnezeu mișcă apele, lucrurile ascunse din viețile noastre, sedimentele adunate de-a lungul timpului ies la iveală. Scopul final al Domnului este să fim vindecați.

continuă →

503 ani și 5 SOLA

Pe 31 oct. 1517, Martin Luther, călugăr catolic și profesor de teologie morală, a pus pe ușa Bisericii Catolice din Wittenberg, Germania, o listă cu 95 de afirmații teologice. Erau scrise în limba latină și reprezentau o invitație la dialog adresată în special clerului catolic.

În acele teze, Luther punea în discuție anumite doctrine și practici ale bisericii pe care el le considera nebiblice, dintre care cea mai importantă era doctrina iertării și a mântuirii omului păcătos.

Se spune că un tipograf a văzut tezelele și, pentru că i-au plăcut așa de mult, le-a tradus în germană, le-a tipărit pe cont propriu și le-a răspândit în toată Germania. Astfel, ceea ce se dorea a fi o dezbatere teologică a dus la o adevărată revoltă populară. Așa a luat naștere Reforma protestantă, o mișcare de protest față de abuzurile eclesiale și de reformare a teologiei bisericii pe baze biblice. Lui Luther i s-au mai adăugat și alții, printre care îi amintim pe Melanchthon, Calvin, Zwingli etc.

continuă →

De civitate Dei (Cetatea lui Dumnezeu)

În lumea spirituală există 2 cetăți: Cetatea lui Dumnezeu și Cetatea lumească. Fiecare om aparține uneia dintre cele două. Nu există independență, sau neutralitate. Ești fie într-o parte, fie în cealaltă.

1. În Cetatea lui Dumnezeu se intră numai prin naștere din nou. Nu există altă modalitate de a ajunge în ea. Nici botezul, nici educația creștină, nici faptele bune sau starea materială nu pot înlocui nașterea din nou. Nașterea din nou este o condiție „sine qua non”.

2. Aceste cetăți generează în lumea noastră: obiceiuri, tradiții și culturi.

continuă →

Asaltul LGBTQ+

Pentru prima dată în istoria Bisericii Catolice, Papa Francisc și-a exprimat susținerea pentru parteneriatul civil între persoane de același sex. Motivația invocată este faptul că și homosexualii sunt copii ai lui Dumnezeu care au dreptul să întemeieze o familie, iar orientarea lor sexuală nu trebuie să-i facă nefericiți.

Câteva observații:

1. Nu toți oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt creații indirecte ale lui Dumnezeu, însă pentru a fi copil de Dumnezeu omul trebuie să fie născut din nou. Confuzia făcută de Papa între „creație a lui Dumnezeu” și „copil de Dumnezeu” este rezultatul unei teologii nebiblice.

continuă →

Gândul de dumincă - Despre iertare

Coronavirus și Coroana cereascăIertarea este un proces complex care aduce beneficii enorme celui ce o exersează corect. Iertarea este un produs de sorginte divină și numai cei care au experimentat-o pe deplin, o pot da mai departe. Pentru că sunt iertat, pot ierta. Cum m-a iertat Domnul, așa iert și eu.

Dacă nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne iartă și deschidem poarta neiertării prin care cel rău poate intra în viața noastră. Neiertarea este de sorginte demonică.

continuă →

Rusalii sau Cincizecime?

Sunt unii care susțin că sărbătoarii coborârii Duhului Sfânt nu trebuie să i se spună Rusalii, ci numai Cincizecime. Care este motivul respingerii denumirii de Rusalii și cât de corectă este această poziție?

Este adevărat că termenul Rusalii vine de la o sărbătoare păgână în care trandafirii se aruncau peste mormintele morților (ceva asemănător cu Ziua morților de astăzi, dar ținută primăvara). Pornind de la acest aspect, unii consideră că este nelegitim să folosim pentru sărbătoarea Cincizecimii numele de Rusalii. Argumentul lor se bazează pe faptul că tot ce este sau a fost atins de păgânism nu trebuie să se regăsească în teologia și practica creștină.

continuă →

Gândul de dumincă - Coronavirus și Coroana cerească

Coronavirus și Coroana cereascăÎn aceste zile toată lumea vorbește de coronavirus. Corona sus, corona jos. Termenul „corona” vine din limba latină și înseamnă coroană, sau cunună. Face trimitere la coroana pe care o purtau regii sau împărații, sau la cununa de lauri pe care atleții o primeau în urma concursurilor sportive. Virusul SARS-CoV-2, care generează boala COVID-19, are o formă circulară, asemenea unei coroane – de aceea i se spune coronavirus.

Mesajul de astăzi nu este despre virus, că ne-am săturat de el. Ci despre o coroană care nu este trecătoare, ci eternă. Scriptura vorbește despre diferite coroane / cununi pe care cei credincioși le vor primi la finalul istoriei în funcție de performanța realizată în istoria lor.

Care sunt aceste cununi?
Care sunt criteriile de acordare?
Ce ne învață Scriptura despre acest subiect?

continuă →

Gândul de dumincă - Când Dumnezeu ne scoate din confortul nostru

Când Dumnezeu ne scoate din confortul nostru Fapte 8:1-8„În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei… Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Cristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete; mulți slăbănogi și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta.” (Fapte 8:1-8)

Dacă propunerile lansate ieri de Guvern se vor materializa, atunci începând de săptămâna viitoare ne vom desfășura serviciile divine în aer liber. Slujbele religioase nu se vor mai ține în clădirea bisericii o perioadă de timp – unii zic că aprox. 1 lună, alții spun că regulile se vor întinde pe toată vara. Cert este că, cel puțin câteva duminici, ne vom întâlni în aer liber. E bine, sau e rău? Are Domnul, cu această ocazie, un mesaj special pentru noi?

Scriptura ne învață că toate lucrurile care se întâmplă celui credincios, inclusiv Bisericii lui Cristos, nu sunt rezultatul întâmplării, ci al voii suverane a lui Dumnezeu. Sunt unele lucruri pe care Dumnezeu vrea să se întâmple (voia activă) și sunt altele pe care El permite să se întâmple (voia permisivă). Nu toate lucrurile din viața credinciosului sunt plăcute Domnului, dar absolut niciun aspect nu este scăpat de sub control. Dumnezeu știe totul, vede totul și mișcă istoria astfel încât noi să creștem în har și în credință.

continuă →

Gândul de duminică - Când ispitele sunt mai puternice

CarantinăPofta firii pământești, pofta ochilor, lăudăroșia vieții vine de la quarantena, care înseamnă 40 de zile. Quarantena este un termen care a fost folosit prima dată în Veneția, în sec. al XIV-lea, în timpul epidemiei de ciumă bubonică. Acesta desemna perioada de izolare prin care trebuiau să treacă toate vasele comerciale înainte ca pasagerii acestora să coboare pe țărm.

Izolarea în scopul prevenirii răspândirii unor boli este reglementată prima dată în Scripturi. Citim în Lev. 13:4-5 despre închiderea timp de 7 zile a celui suspect de lepră. De-a lungul timpului au fost și alte civilizații care au venit cu astfel de reguli, dar prima mențiune din istoria umanității este cea biblică. Așadar, carantina în situații de pericol epidemiologic este de sorginte biblică.

Revenind la quarantena, observăm că numărul 40 apare deseori în Scripturi. 40 de zile a durat potopul, 40 de zile a stat Moise pe Muntele Sinai, Domnul Isus a postit 40 de zile, înălțarea la cer a Mântuitorului a avut loc după 40 de zile. Nu tot timpul 40 este asociat cu vremuri bune, ci, așa cum S-a întâmplat în cazul Domnului Isus, cele 40 de zile în pustie au venit la pachet cu câteva ispite foarte puternice.

continuă →

Postări

 • 2021 (31)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (28)
 • Biblia (74)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (32)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (8)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (12)
 • 21 zile de post și rugăciune (21)