the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Despre iertare și exemplul lui Iosif din VT

Atunci când suntem ofensați de frații noștri, suntem chemați să iertăm. Dar iertarea presupune 2 pași ce nu trebuie confundați, nici amestecați: spiritul iertător + acordarea iertării. Mai mult, rugăciunea Tatăl nostru stabilește o echivalență între modul în care iartă Dumnezeu și cum iertăm noi.

Dumnezeu are un spirit iertător, dar acordă iertarea numai celui ce se pocăiește și o invocă.

continuă →

Q & A

De ce este numit Isus „Fiul lui Dumnezeu”? De ce este importantă nașterea lui Isus din fecioară? Ce înseamnă că Dumnezeu este de 3 ori sfânt?

Până când, Doamne...

„Până când, Doamne” este strigătul celui credincios care se confruntă cu nedreptăți, cu atacuri din partea celor răi, sau cu suferințe de neînțeles.

Acest strigăt îl regăsim deseori pe paginile Scripturii, cel mai cunoscut pasaj este cel din Apoc. 6:10 unde cei care au trecut prin martiraj sunt văzuți de Ioan strigând cu glas tare și zicând: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” Apoi, Ioan ne spune că „fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme, până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.”

continuă →

Ziua 21 - Amin! Vino, Doamne Isuse!

Lectură biblică
» 2 Petru 3 – Să grăbim sau nu venirea Domnului?
» Apocalipsa 21-22 – „Surprize, surprize” rezervate celor ce se sfințesc.
» 1 Ioan 3:2-3 „Știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește, după cum El este curat.”

Motive pentru rugăciune
» Cine-i sfânt să se sfințească.
» În cer cu toți cei dragi din casa noastră.
» Fii gata când trâmbița va răsuna!
» Amin! Vino, Doamne Isuse!

continuă →

Ziua 20 - Cere ce vrei să-ți dau

Lectură biblică
» 2 Cronici 1 – Ce a cerut Solomon și ce i-a dat Domnul.
» 1 Ioan 5:14 „Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.”
» Psalmul 37:4 „Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima.”

Motive pentru rugăciune
» Cereri specifice și plăcute Domnului.
» Răbdare și încredere – Dumnezeu lucrează.
» Cum ne este Dumnezeul, așa ne sunt și dorințele.
» Căutătorului sincer, Dumnezeu i Se descoperă.

continuă →

Ziua 19 - Românie, te iubesc!

Lectură biblică
» Romani 13 + Daniel 3 – Cum ne raportăm la autoritățile seculare?
» 1 Tim. 2:1-3 „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii...”
» 2 Cron. 7:14 „dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga și va căuta Fața Mea, și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și-i voi tămădui țara.”

Motive pentru rugăciune
» Să chemăm Numele Domnului peste România.
» Lideri cu rușine de oameni și teamă de Domnul.
» Binecuvântați și nu blestemați.
» Ce putem face pentru țara noastră?

continuă →

Ziua 18 - Spunem NU indiferenței spirituale

Lectură biblică
» Matei 24 – Talanții încredințați și profitul adus.
» Luca 10:25-37 – Când aproapele meu este căzut între tâlhari.
» Galateni 6:1 „Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu.”
» Efeseni 5:14 „Deșteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morți, și Cristos te va lumina.”

Motive pentru rugăciune
» Identificarea talanților și folosirea lor.
» Osteneala în Domnul nu este zadarnică.
» Cum pot fi de folos fraților mei?
» Ce ar face Isus dacă ar fi în locul meu?

continuă →

Ziua 17 - Spunem DA comorilor cerești

Lectură biblică
» Matei 6 – Comori în cer sau pe pământ? Mici diferențe...
» 1 Cor. 3 – Sărac lipit cerului sau cu răsplată bogată?
» Ps. 25:4-5 „Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale! Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele, Tu ești totdeauna nădejdea mea!”

Motive pentru rugăciune
» Luptăm pentru cununa neprihănirii.
» Răbdăm pentru cununa vieții.
» Slujim pentru cununa slavei.
» Lucrăm pentru cununa cu multe nume.

continuă →

Q & A

De ce este numit Isus „Fiul lui Dumnezeu”? Este biblică dumnezeirea lui Cristos? Este învierea lui Cristos un fapt real?

Ziua 16 - Spunem NU imoralității sexuale

Lectură biblică
» Geneza 39 – Iosif și fuga de păcat.
» Evrei 2:18 „Și prin faptul că El Însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.”
» 2 Tim. 2:22 „Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”

Motive pentru rugăciune
» Eliberare din robia păcatelor sexuale.
» Protecție în fața imoralității din online.
» Gânduri curate și plăcute Domnului.
» Dacă nu mă descurc singur, e cineva să mă ajute?

continuă →

Ziua 15 - Spunem DA vieții și normalității

Lectură biblică
» Exod 20 – Cele 10 Porunci – normalitate și moralitate.
» Geneza 1:27-28 „Dumnezeu a făcut pe om … parte bărbătească și parte femeiască... Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: «Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul…»”
» Ps. 139:16 „Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.”

Motive pentru rugăciune
» Protejarea vieții din momentul concepției.
» Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul.
» Normalitatea biblică aduce binecuvântare.
» Protecția copiilor în fața tăvălugului neomarxist.

continuă →

Ziua 14 - Biserica persecutată

Lectură biblică
» Evrei 11 – Credință statornică indiferent de vremuri.
» Matei 5:11-12 „Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri.”
» Ioan 16:33 „V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în Mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea.”

Motive pentru rugăciune
» Protecție divină peste cei persecutați pentru credință.
» Cercetarea celor care găsesc plăcere în a face rău.
» Să nu ne temem de persecuție.
» El n-a promis doar cerul senin…

continuă →

Ziua 13 - Lucrarea misionară

Lectură biblică
» Fapte 1 – Martori până la marginile pământului
» Marcu 16:15-16 „Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit.”
» Romani 1:16 „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Cristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede.”

Motive pentru rugăciune
» Protecție divină pentru misionari și familiile lor.
» Biserica locală – o biserică misionară.
» Seceriș bogat, lucrători puțini. Care e soluția?
» Ce pot face eu pentru lucrarea de misiune?

continuă →

Ziua 12 - Dragostea dintâi

Lectură biblică
» Psalmul 133 – Când frații se adună, coboară cerul pe pământ.
» Apoc. 2:4 „Știu faptele tale … dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi.”
» 2 Tim. 3:16-17 „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.”

Motive pentru rugăciune
» Să acceptăm cu smerenie mustrarea Cuvântului.
» Pasiune sfântă pentru lucrarea Domnului.
» Are oare Domnul ceva împotriva noastră?
» De câte ori să iert pe fratele meu?

continuă →

Ziua 11 - Mântuirea celor din familie

Lectură biblică
» Fapte 16 – Mântuire pentru întreaga casă
» 1 Cor. 7:14 „Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele.”
» Ios. 24:15 „Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.”

Motive pentru rugăciune
» O cărare dreaptă croită de cel credincios.
» Statornicie în mijlocirea pentru cei nemântuiți.
» Modalități practice de vestire a Evangheliei.
» Încrezători în puterea mântuitoare a lui Dumnezeu.

continuă →

Ziua 10 - Familiile bisericii

Lectură biblică
» 1 Pet. 3 – Secretul unui cămin binecuvântat
» Col. 3:18-19 „Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și nu țineți necaz pe ele.”
» Luca 6:48 „Un om … când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.”

Motive pentru rugăciune
» Familii sănătoase, credincioase, roditoare.
» Dragoste și respect mutual între soți.
» Căsnicia = atelierul divin de modelare a caracterului.
» Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă.

continuă →

Ziua 9 - Tinerii bisericii

Lectură biblică
» Prov. 3 – Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia.
» Daniel 1 – Cum poți rămâne curat într-o lume murdară?
» 1 Tim. 4:12 „Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii un exemplu pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.”
» 2 Tim. 2:22 „Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.”

Motive pentru rugăciune
» Curăția sexuală și spirituală a tinereții.
» Dezvoltare de pasiuni sănătoase și edificatoare.
» Călăuzire divină în alegerile făcute.
» Cum vrei să fie viitorul soț / viitoarea soție?

continuă →

Ziua 8 - Copiii bisericii

Lectură biblică
» Efes. 5-6 – Relații sănătoase în familie
» Marcu 10:14-15 „Lăsați copilașii să vină la Mine și nu-i opriți, căci Împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei.”
» Luca 2:52 „Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.”
» Prov. 22:6 „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.”

Motive pentru rugăciune
» Mediu sănătos pentru creșterea copiilor (familie, școală).
» Protecție divină în fața atacurilor demonice.
» Cunoașterea Scripturii din pruncie.
» Identificarea abilităților native și dezvoltarea lor.

continuă →

Ziua 7 - Formațiile muzicale ale bisericii

Lectură biblică
» Ps. 146 – De ce să Îl laud pe Domnul?
» Col 4:17 „Și spuneți lui Arhip: «Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul.»”
» 1 Cron. 25:1 „David și căpeteniile oștirii au pus deoparte, pentru slujbă, pe aceia din fiii lui Asaf, Heman și Iedutun, care proroceau întovărășiți de harpă, de alăută și de chimvale.”

Motive pentru rugăciune
» O cântare nouă care să miște inima.
» Pasiune și credincioșie în lucrarea încredințată.
» Talanți descoperiți, dezgropați și puși în negoț.
» Excelență pentru Domnul.

continuă →

Ziua 6 - Slujitori în biserica locală

Lectură biblică
» 1 Cor. 4 – Fiecare își va capătă lauda de la Domnul
» 1 Pet. 5 – Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har
» Efes. 4:11-15 „El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților; ... ca să creștem în toate privințele.”
» Luca 10:2 „Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii! Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Său.”

Motive pentru rugăciune
» Protecție spirituală în fața atacurilor demonice.
» Cuvânt inspirat în proclamarea Evangheliei.
» Dezgroparea și folosirea eficientă a talanților.
» Călăuzire divină în alegerea viitorilor slujitori.

continuă →

Ziua 5 - Viața și mărturia bisericii locale

Lectură biblică
» 1 Cor. 3 – Lucrarea noastră și testul focului
» 1 Ioan 2 – Trăirea în lumină și iubirea de frați
» Ioan 13:34-35 „Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.”

Motive pentru rugăciune
» Relații frățești în dragoste, adevăr și sfințenie.
» Singura Evanghelie pe care unii o citesc este numai viața noastră.
» Cum pot să-mi arăt dragostea față de frații mei?
» Lemn, fân și trestie, sau aur, argint și pietre scumpe?

continuă →

Ziua 4 - Vindecare spirituală

Lectură biblică
» Ps. 32 – Ce se întâmplă dacă ne pocăim de păcatele noastre?
» Isaia 53 – Cristos a suferit pentru a fi vindecați
» Ioan 10:10 „Eu am venit ca oile să aibă viață și s-o aibă din belșug.”
» Mat. 6:14-15 „Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre.”

Motive pentru rugăciune
» Eliberare de sub puterea păcatului.
» Vindecare de resentimente, ochi rău și nemulțumire.
» Bucuria mântuirii trăită din plin.
» Putere de a cere iertare și de a acorda iertarea.

continuă →

Postări

 • 2022 (12)
 • 2021 (31)
 • 2020 (27)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (35)
 • Biblia (79)
 • Etică creștină (29)
 • Misterioasele căi ale Domnului (32)
 • Misiune creștină (6)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (8)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (11)
 • Sărbători creștine (12)
 • 21 zile de post și rugăciune (32)