the Lord is my Shepherd

Psalmul 23:1

Despre întâlnirea personală cu Cristos cel înviat

DupăÎnvierea lui Cristos înviere Domnul Isus S-a arătat ucenicilor în diferite ipostaze şi în diferite locuri. Fie a avut întâlniri personale, fie S-a arătat unui grup de ucenici mai mic (cei doi în drum spre Emaus), sau mai mare (la aproape 500 fraţi deodată) – Domnul a căutat să întărească credinţa ucenicilor şi să ofere soluţii la problemele cu care aceştia se confruntau. Să ne uităm la 4 persoane cu care Domnul cel înviat S-a întâlnit în mod personal şi să enunțăm câte un principiu de viaţă creştină. Acestea sunt: Maria Magdalena, Petru, Iacov şi Pavel.

continuă →

Cât încă mai auzi ...

OUn băiat in biserică poveste interesantă despre ce înseamnă să iei decizii cât încă mai este har.

A boy from the country was going to the city to get a job. Before he left, his mother said, “Son, I want you to promise me that you will go to church on Sunday.” So he promised, and went to the city.

=====================================

Un băiat de la țară a plecat la oraș pentru a obține un loc de muncă. Înainte de a pleca, mama lui i-a spus: "Fiule, vreau să-mi promiți că vei merge la biserică în fiecare duminică." El a promis și a plecat la oraș.

continuă →

Am fost în India ...

AmÎn vizită la templul Baha-i din New Delhi fost în India pentru 12 zile cu disponibilitatea de a fi surprins de Dumnezeu. Auzisem unele lucruri, citisem despre India, dar a fost pentru prima dată când am intrat, am văzut și … am fost șocat. Surprins este puțin spus. Incredibil, revoltător chiar, dar și uimit de minunile Domnului – aceasta este India.

India este o țară frumoasă, cu potențial turistic ridicat, oameni deosebiți și mâncăruri sofisticate. Însă nu pentru turism am fost acolo în special. M-a interesat să văd și să aud cum Împărăția lui Dumnezeu se dezvoltă, crește în această parte a lumii. Iată câteva concluzii după întoarcerea în țară:

continuă →

Puterea seminței

» SămânţaSfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu - Luca 8:11.

» Credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos - Romani 10:17.

» Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură - Marcu 16:15.

» Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Cristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede - Romani 1:16.

continuă →

Săptămâna de rugăciune 2013 - Eu şi casa mea

FamiliaRugăciune este una dintre cele mai mari binecuvântări de care au parte oamenii aici pe pământ. De fapt, după legământul cu Dumnezeu în baza jertfei Domnului Isus, legământul de căsătorie este al doilea ca importanţă. În familie experimentăm cele mai frumoase și intime relaţii interumane posibile aici pe pământ. Dar, de la căderea omului în păcat, familia este pentru mulţi oameni locul neînţelegerilor, al certurilor și violenţei. Sfânta Scriptură ne învaţă că Dumnezeu, Cel Care a întemeiat familia, vrea să o binecuvinteze, iar diavolul vrea să o distrugă. În faţa atacurilor celui rău, fiecare familie are nevoie de protecţia și ajutorul lui Dumnezeu pentru a-şi împlini menirea şi pentru a se bucura de binecuvântarile Creatorului.

continuă →

Criterii pentru alegerea unui preot / pastor

OPreot / pastor biserică avea nevoie de un preot. Unul dintre membrii comitetului de conducere al bisericii şi-a propus să afle ce fel de preot îşi doreau colegii săi. De aceea, a scris o scrisoare de intenție ca fiind din partea unui pretendent la funcţia vacantă, şi le-a citit-o colegilor săi:

Domnilor, „Înţeleg că aveţi un post liber. Doresc să îmi depun cu această ocazie cererea de ocupare a postului. Deţin numeroase calificări pe care cred că le-aţi aprecia mult. Am fost binecuvântat cu darul predicării şi am avut succes ca scriitor. Mulţi oameni care mă cunosc afirmă că sunt un bun organizator. Am fost lider în multe locuri în care am lucrat.

continuă →

Billy Graham's Prayer

HeavenlyBilly Graham Father, we come before you today to ask your forgiveness and to seek your direction and guidance. We know Your Word says, "Woe to those who call evil good," but that is exactly what we have done.

We have lost our spiritual equilibrium and reversed our values.

We have exploited the poor and called it the lottery.

continuă →

Ce-ți doresc eu ție ... (4)

ÎnCreștere spirituală Fapte 9:31 citim că în vremuri de pace Biserica primară se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulțea. Acestea sunt semnele care caracterizează o biserică sănătoasă, o biserică în mijlocul căreia te simți ca acasă. Trei urări inspirate din textul amintit:

1. Să fii tare în Domnul, nu un slăbănog spiritual. Tăria, puterea, capacitatea creștinului de a ieși biruitor în ispite, în călătoria prin această lume nu stă în abilitățile lui fizice, intelectuale, sau academice, ci în relația pe care o are cu Domnul. Relația cu Domnul nu se moștenește, ci se învață și se exersează. Să fii tare în Domnul înseamnă să fii tare în Scripturi, adică: să asculți Scriptura citită și predicată, să citești Scriptura, să memorezi Scriptura, să meditezi la Scriptură, să aplici Scriptura. Să fii tare în Domnul înseamnă să transformi cunoașterea despre Domnul în cunoașterea Domnului. Ceea ce cunoști despre Domnul din spusele altora, sau din Scripturi să aplici și să testezi în viața ta. Așa să-ți ajute Domnul!

continuă →

Decalog electoral

DecalogEu cu cine votez? electoral

1. Când mergi la alegeri, să nu dai votul tău niciodată pentru stăpâni, ci numai pentru slujitori; pe cei pe care-i alegi, să-i respecţi, să nu te închini lor prin laudă deşartă, prin cerşetorie, prin linguşire sau corupţie; să nu fii sclavul, ci stăpânul votului tău.

2. Să nu iei în derâdere funcţiile publice şi pe cei aleşi să le ocupe şi să le îndeplinească; dacă greşesc să nu-i înjuri, să nu-i denigrezi şi să nu-i calomniezi, ci să-i tragi la răspundere, sancţionându-i cu puterea votului tău legal.

continuă →

Saptămâna Patimilor - evenimente

SăptămânaMiel pascal patimilor, săptămâna cuprinsă între Duminica Floriilor și Duminica Învierii este cea mai bogată perioadă din viața Domnului Isus așa cum reiese din relatările evangheliștilor. Toți evangheliștii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, rezervă o bună parte din scrierile lor acestei săptămâni. Domnul Isus a trăit 33-34 ani, iar ultimii 3 ani și jumătate i-a petrecut învățându-i și pregătindu-i pe cei 12 ucenici pentru lucrarea de misiune care urma să ducă mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Din cei 3 ani și jumătate, ultima săptămână are o importanță aparte.

În cele ce urmează am căutat să ordonez evenimentele petrecute în această săptămână dând pentru fiecare referințele evanghelice aferente. Spor la studiu și predicare cu har doresc tuturor celor care se vor ridica la amvoanele bisericilor în această perioadă!

continuă →

ChurchOffice - office solution for every church

ChurchOffice PROChurch Office PRO is database software that gives you an easy way to manage, track, and organize data of your church / organization. It is a help for even the smallest church or the largest church to quickly record, update and report on a wide variety of membership information.

It also allows for storing digital photos of individual members. For a novice, the ChurchOffice PRO intuitive interface makes it easy to set up and use. For details please visit www.churchofficepro.com

continuă →

Doctrine Biblice

Pagină destinată studenților la cursul de Doctrine Biblice. Aici se vor regăsi principalele cerințe ale cursului și a evoluției acestuia în cursul anului școlar. Pentru început bun venit la curs și spor la învățat!

continuă →

Istoria Bisericii

Pagină destinată studenților la cursul de Istoria Bisericii. Aici se vor regăsi principalele cerințe ale cursului și a evoluției acestuia în cursul anului școlar. Pentru început bun venit la curs și spor la învățat!

continuă →

Introducere în Noul Testament

Pagină destinată studenților la cursul de Introducere în Noul Testament. Aici se vor regăsi principalele cerințe ale cursului și a evoluției acestuia în cursul anului școlar. Pentru început bun venit la curs și spor la învățat!

continuă →

Omul și scaunul

ErauScaun cu 3 picioare în Arabia doi prieteni. În fiecare seară ei şedeau lângă vatră pe nişte scăunele mici cu trei picioare şi stăteau de vorbă. S-a întâmplat însă ca unul dintre ei să ajungă şeic. S-a mutat, aşadar, într-un palat de piatră şi a şezut pe un scaun înalt din sidef.

După un timp a venit şi vechiul lui prieten, plin de bucurie, bucuros nevoie mare, să îl felicite - însă şeicul îngâmfat nu l-a primit îndată, ci l-a lăsat să aştepte la poartă mai multe zile. În cele din urmă, a poruncit să fie adus. Prietenul cel umil intră, iar şeicul se întinse cu şi mai multă trufie în scaunul din sidef. Prietenul pricepu dintr-o dată totul, şi a început dinadins să dea roată cu privirea ca şi cum nu l-ar fi văzut pe şeic. Şeicul îi tăie vorba mânios şi-l întrebă ce caută cu privirea.

continuă →

Urare de Crăciun

DomnulCristos bate la ușă Isus Cristos S-a născut pentru a fi primit.

„A venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.” (Ev. Ioan 1:11-13)

Fie ca prezența Mântuitorului Isus în viața ta să îți aducă bucurie, pace și împliniri din plin!

continuă →

Nu vopsiți peste rugină!

CeNu vopsi peste rugină măreţ, ce sfânt e gândul, să îngropi al tău trecut,
Oamenilor să fii sincer, iar lui Dumnezeu plăcut.

A însufleţit de veacuri, pacea sfântă, mântuirea,
Milioane-n lungul vremii, și-au reînnoit trăirea.

Şi deşi trecuţi din lume, au rămas, căci ei nu pier,
Viața lor străluce încă, precum soarele pe cer.

Poate ne-nsemnați odată, astăzi pilda lor domină,
Căci nici unul din aceştia, n-au vopsit peste rugină.

continuă →

Munții și credința

UnCredința mută munții om locuia liniștit în coliba lui. Într-o noapte, însă, s-a întâmplat ceva neobișnuit. Domnul i s-a arătat și i-a cerut să facă ceva pentru El. În fața colibei lui era o stâncă mare și i-a explicat că va trebui să împingă piatra zilnic, cu toate puterile sale. Credincios, omul a împins piatra zilnic.

Mulți ani a muncit din greu, de la răsăritul la apusul soarelui, împingea din toate puterile, cu umerii proptiți pe suprafața masivă și rece a stâncii de neclinitit. În fiecare noapte bărbatul se întorcea trist și istovit în coliba lui, simțind că întreaga zi a irosit-o degeaba.

continuă →

Îndemn la căutarea înţelepciunii

Fiule,Înțelepciune dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.

Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.

continuă →

Despre mândrie

TreiMândrie rabini călătoreau cu un taxi. Primul oftează și spune: „Când mă gândesc la Dumnezeu, îmi dau seama că nu sunt mare lucru.”

Cel de-al doilea rabin îi spune primului: „Dacă tu spui asta, atunci eu ce sunt? Sunt un nimic.”

Cel de-al treilea rabin îi spune celui de-al doilea: „Dacă tu însemni nimic, atunci eu ce sunt? Mai puțin decât nimic! Sunt cel mai neînsemnat dintre cei neînsemnați.”

continuă →

Postări

 • 2020 (24)
 • 2018 (3)
 • 2017 (1)
 • 2016 (5)
 • 2015 (4)
 • 2014 (1)
 • 2013 (7)
 • 2012 (10)
 • 2011 (12)
 • 2010 (16)

Categorii

 • Fără categorie (0)
 • Meditații biblice (21)
 • Biblia (50)
 • Etică creștină (27)
 • Misterioasele căi ale Domnului (25)
 • Misiune creștină (5)
 • Când Cristos va reveni (2)
 • Software (1)
 • Apologetică (6)
 • Cursuri (4)
 • Gândul de duminică (10)
 • Sărbători creștine (10)